آدرس : مازندران – بابل – کمربندی غربی – روبروی بهاران ۶ – ساختمان آبادیان ۲- – طبقه ۲واحد ۷
تلفن : ۰۱۱۳۲۲۰۷۹۵۰
موبایل : ۰۹۱۲۸۹۸۴۳۷۷
info@dayanelectronic.com : ایمیل